DUYURU

 

Sayı       : 2018/389 Kr                                                                                              16.10.2018 

Konu     :İlçe Temsilcileri Hk.                                                                

 

D  U  Y  U  R  U

                                                          

            

              Yönetim Kurulumuzun 12.10.2018 tarihli toplantısında verilen karar gereğince;

              Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 47.Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca atanmak üzere İlçe Temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili olarak alınan karar doğrulturusnda;

              Yeni dönemde, birden fazla aday çıkması halinde, yenisi belirleninceye kadar görev yapacak temsilci aday veya adayların atamaya esas olmak üzere yapılacak seçimle belirlenmesine,

              İlçe temsilcisi adaylarının 22.10.2018 tarihi mesai bitimine kadar adaylıklarını Başkanlığımıza yazılı olarak yapmaları gerektiğinin bildirilmesine,

              Seçimlerin oy verilen ilçede görevli/sorumlu yönetim kurulu üyesi başkanlığında yapılmasına,

              Seçimlerde Tekirdağ Barosu Başkanlığı mühürlü oy pusulalarının kullanılmasına,

              Oyların avukat kimliklerinin ibrazı ile seçmen listesine bizzat imza atmak suretiyle kullanılmasına (kimliği konusunda tereddüt yaşanmaması halinde aranmaz),

              Seçimin gizli oy açık sayımla yapılmasına, seçimlerde baromuz levhasında seçim bölgesinde avukatların seçmen  kabul edilerek oy kullanmasına,

              Seçimlerin il genelinde 25.10.2018 tarihinde Perşembe günü 09:00-17:00 saatleri arasında, Adliye Baro Odalarında  yapılmasına,

              Oyların bizzat kullanılması ve oylama sonuçlarının bir liste halinde, karşısında alınan oy sayısı da yazılı halde Baro Başkanlığı’na atamaya esas değerlendirme için gönderilmesine,

              Üye sayısı 50’den fazla olan ilçelerde 1 temsilci yardımcısının, seçilen temsilcinin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunca daha sonra belirlenmesine  karar  verilmiştir.

 

              Tüm meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla duyurulur.

               

 

 

                                                                TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANILIĞI

 

 

 

 

 

© Copyright 2019 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır