DUYURU

OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR

 

OY PUSULALARI

•Oy kullanma oy kabininde bulunan adaylar tarafından matbu olarak bastırılan hazır liste  veya boş oy pusulusuna ad ve soyadı yazmak suretiyle  kullanılacaktır. 

OY KULLANMA ŞEKLİ

• Adaylar tarafından matbu olarak bastırılan veya yazmak sureti ile oluşturulan oy pusulasından birinin zarfa konularak sandığa atmak suretiyle kullanılacaktır.  Hem matbu hem de yazmak sureti ile oluşturulmuş pusulanın birlikte zarfa konulması oyu geçersiz kılacaktır.

 

• İlgili organlara aday olması şartıyla aday listesinden bir ya da birkaçının ismini; oy verilecek listeden tercih etmediği adayın ismini çizip yerine elle yazmak suretiyle de oy kullanılması imkânı vardır. Yine hazır listenin (çiziksiz) oy kullanımına engel bir hal bulunmamaktadır. 

 

• Aday listesinde bulunmayan bir ismin listelere çizip yazmak suretiyle yazılması durumunda aday olmayan ilgili isim oy sayımında hesaba katılmayacaktır. Ayrıca söz konusu aday olmayan ismin oy sayımında hesaba katılmaması durumunda listenin Yönetim Kurulu için 6,  Disiplin Kurulu için 3, Denetleme Kurulu için 2 ve TBB Delege Aday sayısının 2‘nin altına düşmesi halinde ilgili organ/ kurullar sınırlı kalmak üzere OY GEÇERSİZ hale gelecektir. Bu nedenle aday olmayan kişilerin listelere çizip yazılmaması zaruridir. 

 

OY PUSULASINI GEÇERSİZ KILAN HALLER

• Oy pusulasında, Yönetim Kurulu için en az 6, en fazla 10; Disiplin Kurulu için en az 3, en fazla 5; Denetleme Kurulu için en az 2, en fazla 3; TBB Delege Adaylığı için en az 2, en fazla 3 aday ismin bulunduğu oy pusulası geçerli sayılacak olup belirtilen sayıdan az aday isminin bulunduğu oy pusulasındaki ilgili organ seçimi için geçersiz sayılacaktır. 

 

• Genel Kurulumuz ve Organ seçimlerimiz Yargı gözetiminde yapılacak olup Gizli Oy kullanımını ihlal edecek tarzda Oy Pusulalarına “ imza, sembol, işaret, çentik, renkli kalemle çizik vb. gibi “ oyun kim tarafından verildiğini açığa çıkaracak her türlü işlem oy pusulasının tümden geçersiz hale getirecektir. Bu nedenle gizli oy kullanım ilkesini ihlal edecek her türlü işlemden kaçınılması gerekmektedir.

 

 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Madde 53 - Organlara aday olanların isimleri seçim saatine kadar seçim sandık kuruluna ayrı ayrı veya liste halinde verilir.

Madde 54 - Oy verme zarflarının mühürlenmiş olması gerekir. Oy pusulalarının mühürlü olması gerekmez. Oy pusulası el ile yazılabileceği gibi basılmış veya çoğaltılmış olabilir. Oy pusulasında yazılı isim çizilip yerine başkası yazılabilir.

Madde 55 - Oy verme gizli olur. İlçe seçim kurulu tarafından belirlenmiş seçim sandık kurulu, oy vermenin gizli ve her türlü etkiden uzak düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Madde 56 - Genel kurula katılan avukatların tümünün oyunu kullanması ya da oy verme süresinin dolmasından sonra oy verme işlemi sona erer. Durum bir tutanakla tespit edilir ve açık sayım yapılır.

a) Sandıktan çıkan oy zarfları sayılır.

b) Zarf sayısının verilen oy sayısından fazla olması halinde, fazla olan miktarda zarf rastgele alınarak açılmadan yok edilir.

c) Zarflar teker teker açılır ve oy pusulası çıkan zarflar ayrı ayrı olmak üzere sıralanır. Birden fazla oy pusulası çıkan zarflar sayıma katılmaz.

d) Üye tam sayısının yarısından en az bir fazla ad yazılı bulunmayan oy pusulası geçersizdir.

 

e) Seçilecek üye sayısından daha fazla ad yazılı bulunan oy pusulasında, sondan başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

f) Oyların sayımı yapılır ve sonuç en çok oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak bir tutanakla tespit ve ilan olunur.

Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde, meslek kıdemi fazla olan, kıdemlerin eşitliği halinde ise adayların en yaşlısı ön sırada yer alır. Seçim sonuçlarını belirtir tutanağın bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Bu kurallar tüm organ seçimlerinde geçerlidir. Yönetmeliğin bu bölümünde yer alan seçime ilişkin hükümler ile Yönetmeliğin Altıncı Bölümündeki genel kurul toplantısına ilişkin hükümler; Türkiye Barolar Birliği için de kıyasen uygulanır.

© Copyright 2021 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır