Mustafa Kemal Atatürk

TBB'nin 37. Olağan Mali Genel Kurulu Çanakkale'de Gerçekleştirildi

Türkiye Barolar Birliğinin 37. Olağan Mali Genel Kurulu Çanakkale’de gerçekleştirildi. Genel Kurula Baro Başkanımız Av. Egemen Gürcün, , TBB Delegelerimiz Av. Sedat Tekneci, Av. Ertürk Karakaş, Av. Hülya Yüce ve Saymanımız Av. Salih Mert Öge katılım göstermiştir.  Ağırlıklı olarak mali konuların ele alındığı genel kurulda, TBB’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ile avukatların güncel sorunlarına da değinildi. Genel Kurul’un ikinci gününde; başta bağlı çalışan avukatlar ve stajyer avukatların çalışma koşulları olmak üzere yargı kararları da dikkate alınarak TBB Meslek Kurallarının bir kısım maddelerinde değişikliğe gidildi.