Mustafa Kemal Atatürk

HKG Davasına Katılım Sağladık

Anadolu Adliyesinde görülen, 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakılan H.K.G. davasına Baromuzu temsilen Baro Başkanımız Av. Egemen Gürcün katılım sağladı. Baroların ve STK’ların, suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle davaya müdahil olma taleplerinin mahkemece reddedildiği davada duruşmaların kapalı yapılması ve yayın yasağı getirilmesi kararı da verildi. Alınan bu kararlarla ilgili Baro Başkanımız Av. Egemen Gürcün “Bu kararların bizleri vazgeçiremeyeceğini, Tekirdağ Barosu olarak ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan sorumluluk ve görevlerimizin bilinci ile toplumu ilgilendiren her davada hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi” dile getirdi.