Mustafa Kemal Atatürk

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ OLAĞAN TOPLANTISI VE HAK İHLALLERİ ÇALIŞTAYI

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi tarafından 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında merkez ve yürütme kurulunun üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen ve gündemi Avukata Yönelik Şiddet, 24 Ocak Tehlike altında Avukatlar Günü ve Mesleğin bağımsız ve nitelikli bir şekilde icrasına yönelik sistematik ihlaller olarak belirlenen toplantıya Tekirdağ Barosu’nu temsilen Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Barosu Avukat Hakları Komisyonu Başkanı Av. Zümrüt Canku Arslan katıldı. Tüm baroların kolektif ve etkin mücadelesinin hedeflendiği toplantıda; her geçen gün artarak devam eden avukata yönelik şiddetle mücadele konusunda kamuoyu oluşturulması, yurttaşlarda farkındalık yaratılması ve cezaların caydırıcı şekilde artırılması için mevzuat değişiklikleri yapılması hususunda öncelikli bir çalışma yürütülmesinin tüm çalışma masalarının ortak çözüm başlığı olarak tespit edildi. Toplantının ikinci günü, Çalıştay biçiminde oluşturulan 8 ayrı masa raporunun sunumu ile başladı. Günün ikinci yarısında ise bölgesel esasa göre masa teşekkülleri sağlanarak, masa koordinatörü Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kolaylaştırıcılığında serbest kürsü ve forum biçiminde sürdürüldü. Mesleğin icrasına yönelik ihlallerle yeknesak mücadele için Baroların illerinde tespit ettiği ve takip ettikleri ihlal süreçlerine ilişkin raporlama yapılmasına karar verildi. Avukat Hakları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile Baroların Merkez/Komisyon üye Avukat Hakları Komisyon/Merkezlerinden gelen raporların periyodik ve sistematik kayıt altına alınması ile ilgili somut iş bölümleri yapıldı.