Baro Levhasına Avukat Olarak Yeniden Yazılma İsteminde Bulunan Avukatlardan İstenen Belgeler

 Baro Levhasına Avukat Olarak Yeniden Yazılma İsteminde Bulunan Avukatlardan İstenen Belgeler

 1. Baro levhasından silinmesine dair Yönetim Kurulu Kararı
 2. Dilekçe ( Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına dair )
 3. Nüfus Cüzdanı Örneği ( Noter Onaylı ve T.C.Kimlik No )
 4. İkametgah Belgesi
 5. Adli Sicil Belgesi
 6. Sağlık Raporu ( Hükümet Tabipliğinden )
 7. Bildiri Kağıdı ( Av.K.nun 5.maddesindeki engel hallerin bulunmadığına ilişkin) (Baroda Yazılacak)
 8. Avukat Raporu ( Avukatlık Kanununun 19.maddesine göre düzenlenen)        (Baroda Yazılacak)
 9. Silinme ile levhaya yeniden yazılma istemi arasında geçen süre içerisinde ne gibi bir işle uğraştığını kanıtlayan belge.
 10. Hakim – C.Savcısı ise Sicil Örneği ( Özeti ) Personel Genel Müdürlüğünden
 11. Hakim – C.Savcısı isi siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge ( Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden )
 12. Memur ise sicil özeti
 13. Memur ise siciline geçmeyen disiplin yönlerinden soruşturma ve kovuşturmayı gerektirir bir fiili bulunup bulunmadığını gösterir belge
 14. Diğer görevlerde ise ne iş yaptığı
 15. Avukatlıkla bağdaşmayan işten ayrıldığını kanıtlayan belge
 16. Baro levhasına avukat olarak yeniden yazılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
 17. Baro Yönetim Kurulu Kararının aslına ve örneğine damga pulu
 18. 2 Adet takdim edecek avukat ismi.
 19. 1.320,00TL 2022 Yılı Giriş Keseneği.
 20. 500,00TL 2022 Yılı Aidatı.

© Copyright 2022 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır